TRANSPARÈNCIA I ESCEPTICISME


La nova Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, així, en majúscules, hauria de moure esperança. Alguna netedat i bons desitjos resten en la classe política!

Ø Tanmateix, planteja força interrogants. Quantes i quines excepcions hi ha en l’accés als documents públics? Com s’ho faran els posteriors reglaments per a la concreció de la llei, si és que arriben? Serà el mateix govern (part i jutge) qui haja de dirimir i decidir sobre possibles infraccions i sancions?

Ø Crec, amb tot, que cal reconéixer que no es tracta d’accedir tots a tot, d’una forma indiscriminada. Caldria establir algun criteri relacionat amb els codis ètics dels professionals, com ara els arxivers*

Ø No deixa de ser simptomàtic que els nous responsables polítics, amb l’excusa de la crisi, estiguen afeblint el component professional de l’administració per reforçar, en canvi, el personal de confiança i crear així una administració gairebé paral·lela. És ací mateix, potser, on es troba la clau per a la pràctica real de la transparència. Si en el funcionament quotidià dels petits poders els polítics 'controlen' i en darrera instància està el govern central, tot està controlat. Com diu Manolo Jardí, els vampirs no es claven estaques. 


* El codi deontològic dels arxivers catalans diu, entre altres coses, que cal fer efectiu el dret a la informació per garantir l’oportunitat de totes les persones a participar i desenvolupar-se lliurement i plenament en la vida social. Cal facilitar i promoure el dret d’accés als documents, com a garantia de la seguretat jurídica en la relació de les persones amb les institucions, de la transparència administrativa i del control de l’activitat institucional.Com també cal vetllar perquè l’exercici dels drets a la informació i d’accés als documents no atempte contra el dret a la intimitat personal i familiar, garantint així la protecció de les dades de caràcter personal.

Imatge:

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

LA GUERRA, EN ELS ORÍGENS DEL REGNE DE VALÈNCIA.

EL MISTERI DE L'ARBRE, DE RAUSELL

LES TREBALLADORES DE LA LOMBARD